Talep göndermek için tıklayınız
TALEP GÖNDER

Halkla İlişkiler Komisyonu

Üyelik çalışmaları, temel yeni üye edinme ve mevcut üyelerin durumu ile ilgilenir, derneğin toplumla olan temasında aktif rol üstlenir.

  1. Üyelerin aidiyet hissiyatlarını pekiştirecek “üye buluşmaları” düzenlemek
  2. Derneğe yeni üye kazanımını sağlamaya yönelik organizasyonlar tertip etmek
  3. Dernek ve kamu kuruluşları arasında iletişimin tesis edilmesi amacıyla network oluşturmak
  4. Derneğin ulusal ve uluslararası lansmanıyla ilgili projeler üretmek

E-mail halklailiskiler@gepoder.org