Talep göndermek için tıklayınız
TALEP GÖNDER

Mali İşler Komisyonu

Derneğimizin politika ve hedefleri doğrultusunda muhasebe, finansman işlemlerini takip edip sonuçlandırmak.

  1. Derneğin bütçesinin hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgili işleri yürütmek.
  2. Banka hesapları ile ilgili mutabakat yapmak.
  3. Derneğin kasasında bulunan nakit, çek, senet ve diğer menkul kıymetleri kontrol etmek.
  4. Muhasebe ile ilgili evrakları ilgili yazılıma girişini yapmak.
  5. Hesapların düzgün ve doğru tutulmasını sağlamak, mutabakat yazıları gönderip karşı tarafın teyidini almak.
  6. Ürün/hizmet karşılığı ödemelerini gerçekleştirmek; fatura sürecini yürütmek ve sonlandırmak.
  7. Nakit akışı raporunun oluşması için günlük olarak verileri girmek.

E-mailmaliisler@gepoder.org